Ringvoll – Tomter – Spydeberg

Flex Ringvoll - Tomter - Spydeberg

Flex Ringvoll - Tomter - Spydeberg
Tirsdag, torsdag og lørdag
Ringvoll-Tomter-Spydebergkl 0900
Elvestad
Ringvollkl 0920
Skjelsfoss
Holo
Engskrysset
Hobøl kirke
Gamle Foss skole
Lilleby
Tomterkl 1000
Knapstad
Spydebergkl 1030
Tomterkl 1045
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Tirsdag, torsdag og lørdag
Tomterkl 1215
Spydebergkl 1230
Knapstad
Tomterkl 1300
Lilleby
Gamle Foss skole
Hobøl kirke
Engskrysset
Holo
Skjelsfoss
Ringvollkl 1330
Elvestad
Tomterkl 1400
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.